REGULAMIN

Prosimy, znajdź chwilę i przeczytaj uważnie nasz regulamin.
Nasze obostrzenia wynikają z sytuacji, które wydarzyły się naprawdę i chcemy ich uniknąć. Jeśli nie akceptujesz naszych restrykcji – odwołaj rezerwację.

REZERWACJA

 • Rezerwacja terminu wymaga wpłaty na konto zadatku w wysokości 50% wartości pobytu w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Rentynówki. Płatność możemy rozłożyć na raty jeśli rezerwujesz z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Brak wpłaty zadatku powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 • Pozostałe 50% ceny należy wpłacić przelewem na min 3 dni przed przyjazdem. Nie przyjmujemy płatności gotówkowych.
 • W przypadku, gdy rezerwacja dokonywana jest na mniej niż 10 dni przed przyjazdem (terminem rezerwacji) Klient zobligowany jest do wpłaty 100% wartości pobytu. Jedyną formą płatności jest płatność bezgotówkowa. Wszystkie wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy: 10 1600 1316 0004 1102 2541 5001 / BNP PARIBAS. Odbiorcą jest nasza rodzinna firma ELEKTRO – SANIT Karpiński sp.j.
 • Odwołanie rezerwacji :
  BEZPŁATNA – jeśli odwołasz rezerwację najpóźniej na 60 dni przed dniem przyjazdu.
 • Gdy do wynajmu nie dojdzie z przyczyn niezależnych od Rentynówki wówczas wpłaty dokonane przez rezerwującego na rzecz wynajmu nie podlegają zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach rozpatrzymy indywidualnie prośby o zwrot dokonanych wpłat.
 • Gdy do wynajmu nie dojdzie z winy Rentynówki wówczas zwrotowi podlega całkowita kwota wpłacona dotychczas przez rezerwującego na rzecz wynajmu.
 • Jeśli dokonaliście opłaty za rezerwację za pomocą przelewu ONLINE (przelewy24) to przy zwrocie środków potrącamy opłatę manipulacyjną w wysokości 2% dokonanego przelewu (są to koszty prowizji jakie pobiera platforma przelewowa).

DOBA HOTELOWA

Zakwaterowanie  od 16.30
Wymeldowanie do 10.30

*poza sezonem jest możliwość innych godzin przyjazdu i wyjazdu (ustalamy indywidualnie)

Po godzinie 10.30 kody dostępu są automatycznie kasowane i wejście do obiektu jest niemożliwe.

 • Gdy apartament / domek jest już gotowy do zakwaterowania niezwłocznie wyślemy do Was SMS z kodami dostępu.

Przed wykwaterowaniem prosimy Was o:

 • posegregowanie i wyrzucenie śmieci,
 • włączenie zmywarki,
 • wyłączenie światła, zakręcenia wody,
 • zamknięcia drzwi wejściowych, tarasowych oraz okien.

LICZBA OSÓB

Poszczególne obiekty przeznaczone są na liczbę osób zgodną z poniższym zestawieniem. Ze względów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych oraz z troski o komfort pozostałych Gości, nie wyrażamy zgody na pobyt w naszych obiektach większej ilości osób. Pobyt niezgłoszonej osoby będzie obciążany kosztem 300 zł za każdą dobę i będzie ona wezwana do natychmiastowego opuszczenia naszej nieruchomości.

Apartament Brzozowy – max. 8 osób
Apartament Sosnowy – max. 8 osób
Apartament Dębowy – max. 6 osób
Domek Świerkowy – max. 10 osób
Domek Bukowy – max. 8 osób
Domek Lipowy – max. 8 osób
Bungalow Wodnik – max. 4 osoby
Bungalow Szuwarek – max. 4 osoby
Leśne SPA – max. 10 osób

Od grup powyżej 8 osób pobieramy kaucję w wysokości 1200 zł (płatną przelewem) Jeżeli po zakończonym pobycie nie będzie żadnych strat, zniszczeń czy przypadków łamania regulaminu to kaucja będzie zwrócona (przelewem, na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność) w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyjazdu.

Bezwzględnie zakazujemy organizowania w naszych obiektach wieczorów panieńskich, kawalerskich oraz innych imprez okolicznościowych.

STREFA CISZY

 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 21.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
 • W okresie ciszy nocnej zakazane jest korzystanie z lokali czyniące korzystanie przez pozostałych gości Rentynówki za uciążliwe, w szczególności odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki na zewnątrz budynku (m.in. tarasy, wiata grillowa).
 • Dopuszczamy (nieinwazyjne dla innych) słuchanie muzyki wewnątrz obiektów.

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

! Nasza nieruchomość położona jest w lesie dlatego przepisy przeciwpożarowe są dla nas najważniejsze !

 • Ognisko możliwe jest do rozpalenia tylko i wyłącznie przy wiacie grillowej – obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie.
 • Zakaz rozpalania ogniska lub grilla przy wietrznej lub (i) suchej pogodzie.
 • BEZWZGLĘDNY ZAKAZ używania grilla na tarasach! Drewniana podbitka i podłoga są łatwym punktem zapalnym.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe we wszystkich obiektach jest bezwzględny (!) zakaz palenia papierosów i e-papierosów (kara 500zł) oraz używania urządzeń elektrycznych (grzałek, grzejników, palników gazowych) nie będących na wyposażeniu obiektu. Zabraniamy również wnoszenia materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 • Apartamenty i domki wyposażone są w czujki dymowe oraz gaśnice.
 • W obiektach z kominkami obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ pozostawiania ognia bez dozoru (na noc czy opuszczając domek).

Przypominamy: kominek to nie suszarka! Zakaz suszenia czegokolwiek na obudowie kominka – grozi pożarem!

 • W całym budynku sauny (oraz poza nim) obowiązuje zakaz palenia papierosów, używania świeczek, ognia czy jakichkolwiek urządzeń elektrycznych.
 • W razie pożaru powiadom odpowiednie służby na nr 112, użyj gaśnic i powiadom osobę dyżurującą pod numerem 881 824 388

BEZPIECZEŃSTWO WODNE

 • Na terenie Rentynówki znajdują się 3 stawy torfowe, które nie nadają się do kąpieli. Stawy są oznaczone, ale nieogrodzone dlatego należy zachować wszelką ostrożność, w tym poruszać się po wyznaczonych ciągach pieszych.
 • Dno stawów jest torfowe, grząskie i stwarza niebezpieczeństwo utonięcia.
 • Dzieci muszą przebywać w okolicy stawów i pomostów pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, którzy ponoszą̨ pełną odpowiedzialność́ za bezpieczeństwo dzieci.
 • Podczas użytkowania sprzętu wodnego tj. łódki lub roweru wodnego wszyscy użytkownicy są zobowiązani do zakładania kapoków, które są dostępne na wieszakach tuż przy pomostach. Po zakończeniu pływania, należy odłożyć kapoki w oznaczone miejsce.
 • W przypadku niesprawności sprzętu wodnego bądź uszkodzenia kapoka należy natychmiastowo przerwać jego użytkowanie i zgłosić nieprawidłowości do osoby dyżurującej pod nr telefonu : 881 824 388
 • Bezpłatny, rekreacyjny połów ryb – maksymalnie 3kg na apartament / domek (niezależnie od długości pobytu).

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

 • Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia muszą znajdować się na terenie Rentynówki pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 • Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci i młodzieży.
 • Prosimy by dzieci swoją żywiołowością nie przeszkadzały innym Gościom.

PLAC ZABAW

 • Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.
 • Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat.
 • Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem (przy zastosowaniu się do zaleceń osoby dorosłej).

ZABRANIA SIĘ: KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH W SPOSÓB NIEZGODNY Z ICH PRZEZNACZENIEM, TJ. W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • korzystania z urządzeń zabawowych przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce.
 • zjeżdżania głową w dół, skakania na zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochylnej.
 • wchodzenia na dachy wież oraz na główne elementy konstrukcji obiektów (domków, ściany wspinaczkowej)
 • niszczenia urządzeń zabawowych.

Rentynówka nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i dorosłych na terenie naszej posiadłości, występujące z powodu siły wyższej lub z wyłącznej winy Klienta.

ZWIERZĘTA

 • Pobyt zwierząt domowych w naszych obiektach wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
 • W jednym domku/apartamencie może przebywać maksymalnie 2 zwierząt.
 • Opłata za jedno zwierzę wynosi 20zł za dobę̨.
 • Niezgłoszenie pobytu zwierzęcia w Rentynówce wiąże się̨ z nałożeniem kary w wysokości 500 zł.
 • Zwierzęta nie mogą być uciążliwe dla pozostałych Gości oraz muszą być tak ułożone by nie spowodować szkód w wyposażeniu apartamentu / domku.
 • Zwierzęta nie mogą poruszać się po naszym terenie bez nadzoru. W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu lub na osobie przez zwierzę, odpowiedzialność za zwierzę ponosi osoba, która się tym zwierzęciem posługuje lub to zwierzę chowa.
 • Zakaz pozostawiania zwierzęcia w apartamencie / domku bez opieki.
 • Właściciele zobowiązani są do sprzątania po swoich pupilach.
 • Zwierzęta nie mogą przebywać́ na łóżkach, sofach, krzesłach ani innych elementach wyposażenia domku/apartamentu.
 • Rentynówka nie zapewnia posłania dla zwierząt. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu zwierzęcia.

LEŚNE SPA

 • Zabrania się przebywania w budynku Leśnego SPA poza wyznaczonymi seansami!
 • Ze względów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych budynek jest monitorowany kamerami. Kamery znajdują się na zewnątrz jak również w pomieszczeniu wejściowym.
 • Miejsca nie objęte monitoringiem to: gorąca sauna, prysznic, toaleta oraz korytarzyk przy saunie. Przebieranie jest możliwe w toalecie lub w miejscu prysznica.
 • Zakaz używania ognia i palenia papierosów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku oraz w jego sąsiedztwie.

Sauna

 • Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 • Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby, których stan zdrowia na to pozwala.
 • Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 • Przed skorzystaniem z sauny należy zdjąć metalową biżuterię, okulary oraz szkła kontaktowe. Niezastosowanie się do powyższego zastrzeżenia może spowodować oparzenia lub uszkodzenia narządów wzroku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zastrzeżenia, odpowiedzialność Rentynówki jest wyłączona.
 • Na terenie sauny zabrania się:

– wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

– hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

– wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

– wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
– nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

– palenia tytoniu,

– niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia

Balia

 • Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy Rentynówki oraz osoby z obsługi.
 • Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom: z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych, z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi, z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi, z podwyższoną temperaturą ciała, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży, zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 • Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Rentynówki nie ponosimy odpowiedzialności.
 • Przed wejściem do balii należy:

– zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, okulary i szkła kontaktowe,

– dokładnie umyć mydłem całe ciało pod prysznicem,

– przestrzegać bezwzględnego zakazu wnoszenia alkoholu oraz szklanych kieliszków czy butelek do balii

 • W balii zabrania się:

– hałasowania, puszczania muzyki oraz głośnego prowadzenia rozmów,

– nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

AWARIE

W związku z posiadaną przepompownią kategorycznie zakazujemy wrzucania do toalet:
– jakichkolwiek chusteczek (nawilżających, do demakijażu, biodegradowalnych itd.)
– wszelkich artykułów higienicznych (tamponów, wkładek, podpasek)
– nitek dentystycznych, patyczków do uszu.

Powyższe artykuły powodują awarie pomp i cofkę ścieków do łazienek. Niezastosowanie się do powyższej regulacji spowoduje obciążenie Klienta kosztami usunięcia szkody.

MONITORING

 • Monitoring działa w Rentynówce całodobowo, a jego celem jest:

– zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Rentynówki.

– ograniczenie aktów chuligańskich, innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Rentynówki.

– ograniczenie dewastacji oraz kradzieży na terenie Rentynówki.

– rejestracja zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody lub kradzieży.

– nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem mienia.

– nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektu.

– ograniczenie dostępu do Rentynówki osób nieuprawnionych i niepożądanych.

 • System monitoringu wizyjnego składa się z następujących elementów:

– kamery rejestrujące zdarzenia.

– urządzenie rejestrujące oraz zapisujące materiał wideo na serwerze.

 • Nadzorem monitoringu objęte są następujące obszary:

a) wejścia i teren wokół budynków należących do Rentynówki

b) parkingi

c) ogrodzenia oraz bramy wjazdowe

d) budynek Leśnego SPA (na zewnątrz budynku oraz pomieszczenie wejściowe)

e) wiata grillowa oraz miejsca zapewniające widok na stawy

 • Informacje o prowadzonym monitoringu znajdują się na bramach wjazdowych na teren posiadłości.
 • Dostęp do obrazu monitoringu mają właściciele Rentynówki.
 • Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Izabela Karpińska – wspólnik w spółce prowadzącej obiekt tj. Elektro-Sanit Karpiński sp. j , al. Piłsudskiego 93k, 10-449 Olsztyn.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 • Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Rentynówce przez Gości, zostaną odesłane na ich koszt pod wskazany adres.
 • W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji co do pozostawionych rzeczy, przechowamy je maksymalnie przez okres jednego miesiąca. Po tym terminie pozostawione rzeczy zostaną zutylizowane. Artykuły spożywcze lub inne ulegające szybkiemu zepsuciu będą utylizowane niezwłocznie po ich pozostawieniu.

WARUNKI UMOWY NAJMU APARTAMENTU/DOMKU

 • Zwarta umowa obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu /domku. W cenę wliczone są opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie) oraz sprzątanie.
 • W trakcie pobytów 2-tygodniowych wymiana pościeli i ręczników odbywa się jeden raz w trakcie pobytu, w terminie uzgodnionym w porozumieniu z Gościem.
 • Nasi Goście mogą korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie można go oddać w dalszy podnajem lub do bezpłatnego korzystania.
 • Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządzą w wyposażeniu apartamentu, a także w całym obiekcie i posiadłości. W przypadku zaistnienia szkód należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację, a szkody pokryć najpóźniej w dniu wyjazdu.

Brak przestrzegania regulaminu (zwłaszcza pod kątem przeciwpożarowym) uprawnia nas do:

 1. wezwania do zaprzestania naruszania regulaminu
 2. wezwania do natychmiastowego opuszczenia apartamentu / domku oraz naszej posiadłości
 3. anulowania rezerwacji bez prawa do zwrotu za niewykorzystany pobyt
 4. zatrzymania kaucji

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W trakcie dokonywania rezerwacji na stronie rentynowka.pl Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez wynajmującego jego danych osobowych związanych z realizacją rezerwacji.

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy oz dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest Izabela Karpińska – wspólnik Elektro-Sanit Karpiński sp. j , al. Piłsudskiego 93k, 10-449 Olsztyn, tj. spółce prowadzącej obiekt.

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 • Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W celu dokonania czynności o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem danych, którym jest Izabela Karpińska na adres e-mail: info@rentynowka.pl
 • Gość może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, smsem lub elektronicznie informacje o prowadzonych przez Wynajmującego akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili rezerwacji.

Klauzula informacyjna Rodo dostępna jest na stronie internetowej: https://rentynowka.pl/polityka-prywatnosci/

Kontynuacja rezerwacji  w Rentynówce oznacza akceptację regulaminu.
Udanego pobytu i dużo wrażeń!

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
rezerwacje@rentynowka.pl
tel.: +48 881 824 388

Rodzina Karpińskich

https://rentynowka.pl/wp-content/uploads/2021/05/logo-white.png
Rentyny 25, 11-036 Gietrzwałd
rezerwacje@rentynowka.pl

Jesteśmy też na:

BUNGALOW DO WYNAJĘCIA

© Rentynówka 2020. All rights reserved